Kategorie

znane marki
baner markowymix

  

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.markowymix.pl  prowadzony jest przez:
Adrian Walaszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOLEDO Adrian Walaszczyk zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Częstochowa pod numerem 88238

SOLEDO Adrian Walaszczyk
Ul. Kiedrzyńska 75/76
42-200 Częstochowa
NIP: : 949-178-58-01
Adres korespondencyjny:
SOLEDO Adrian Walaszczyk
Ul. Kiedrzyńska 75/76
42-200 Częstochowa

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres:sklep@markowymix.pl

lub pod numerem telefonu 662 881 621 (opłata wg. cennika właściwego operatora)

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.MARKOWYMIX.PL (obowiązujący od 25.12.2014 r.)

 

I. PRODUKTY, CENY

1. Produkty. Sklep internetowy www.markowymix.pl prowadzi sprzedaż produktów dziecięcych – sprawdzonych producentów oraz importerów, których znaki towarowe, marka gwarantują swoim klientom i użytkownikom wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz satysfakcję z użytkowania.
Producenci zobowiązani są by na swoich produktach umieszczać wszystkie niezbędne i wymagane odpowiednimi przepisami stosowane oznaczenia posiadanych certyfikatów, atestów i norm.
Sklep www.markowymix.pl do prezentacji produktów stosuje dane techniczne, opisy, zdjęcia, multimedia itp. pozyskiwane z oficjalnych źródeł pochodzących bezpośrednio od producentów/importerów.
Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Ceny
a) Wszystkie oferowane produkty w sklepie internetowym wyrażone są w wartościach brutto (z VAT) w walucie polskiej (PLN)
b) Prezentowane ceny produktów mogą  być powiększone o koszt dostawy – zależnie od oferty tj. od rodzaju produktu i wybranego rodzaju wysyłki określonego dla danego produktu.

 

II.  ZAMÓWIENIA

1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez serwis www.markowymix.pl .
Zamówienia można składać w jeden z wybranych sposobów:
a)     Po zalogowaniu się w systemie – przez formularz zamówienia i za pośrednictwem „koszyka zakupów",
b)     Bez logowania się w systemie – przez formularz zamówienia,
c)     pisemnie przez email przesłany na adres: sklep@markowymix.pl

2. Prawidłowe zamówienie powinno zawierać określenie:

- nazwa: marki, modelu i kolor zamawianego towaru
- zamówiona ilość
- sposób dostarczenia
- termin dostarczenia
- koszt dostawy
- całkowity koszt zamówienia
- forma płatności
- adres dostawy
- nr telefonu i/lub adres email zamawiającego

3. Realizacja zamówienia.
a) Po złożeniu zamówienia poprzez www.markowymix.pl  system automatycznie odeśle email zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
Dodatkowo pracownik sklepu internetowego może kontaktować się poprzez email lub telefonicznie w sprawach niezbędnych dla ustaleń dalszej realizacji transakcji.

b) Po wysłaniu towaru Klient otrzymuje na adres email i/lub nr telefonu komórkowego – informacje o przesyłce kurierskiej, gdzie za pomocą dostępnych technologii informatycznej danej firmy kurierskiej  może śledzić historię dostawy zamówionego towaru.

c) Zamówienie, które z powodu jakiegokolwiek braku kontaktu z zamawiającym nie będzie mogło być potwierdzone w ciągu 7 dni roboczych zostanie anulowane w systemie.

d) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Istnieje możliwość wystawienia faktury  VAT – na uprzednio zgłoszone życzenie Klienta, który w tym celu obowiązany jest podać dokładne i prawdziwe dane do faktury.

e) Dostawa towaru odbywa się zawsze w wybranym przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

f) Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia. Duża część produktów dostępna jest w magazynie Sprzedającego. Czas realizacji wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych Może występować sytuacja gdy dany produkt na daną chwilę nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego oraz Producenta/Importera. Wówczas indywidualnie a po informacji od Producenta/Importera ustalany jest czas dostawy produktu i realizacji zamówienia z wiedzą i zgodą Klienta. Jeśli Klientowi nowy termin dostawy nie odpowiada – może bez żadnych kosztów anulować zamówienie.


W ww. sytuacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

III. PŁATNOŚCI

Proponujemy Państwu następujące formy płatności za zamówiony towar:

1.) gotówką – w momencie odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie stacjonarnym w Częstochowie w PARK HANDLOWY WARTA - przy ul. Krakowskiej 45.
2.) kartą płatniczą – w momencie odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie stacjonarnym w Częstochowie w PARK HANDLOWY WARTA - przy ul. Krakowskiej 45.

3.) za pobraniem – płatność gotówkowa realizowana jest u kuriera w momencie dostarczenia przesyłki,
4.) przelew bankowy na zasadzie przedpłaty – towar zostanie wysłany w chwili otrzymania przelewu bankowego
Numer konta bankowego: 22 1140 2004 0000 3802 6448 8699 prowadzonym przez: mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA – którego właścicielem jest Adrian Walaszczyk – właściciel SOLEDO Adrian Walaszczyk

 

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW.

1. Proponujemy Państwu następujące sposoby dostarczania towarów:
a)     przesyłka kurierska – za pośrednictwem uznanych firm kurierskich jak: DPD
b) odbiór osobisty – w sklepie stacjonarnym MARKOWYMIX znajdującym się w Parku Handlowym WARTA w  Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45.
2. Po złożonym zamówieniu wg danych kontaktowych podanych podczas składania zamówienia istnieje możliwość kontaktu z naszej firmy w celu ustalenia lub potwierdzenia danych do dostawy oraz ewentualnych zmian w realizacji zamówienia.
3. Aktualny stan i status realizacji mogą Państwo zawsze sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym.
4. Istnieje możliwość, że na podany przez Państwa adres email wysyłana jest przez firmę kurierską informacje o wysyłce z możliwością jej monitoringu
5. Odbiór produktu przesłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej muszą Państwo pokwitować własnoręcznym podpisem. W momencie pokwitowania przechodzą na Państwo prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
6. Nie realizujemy wysyłek zagranicznych. Towar wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.

 

V. OPIS PROCEDURY REKLAMACJI

1. Produkty posiadają lub mogą posiadać gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, znajdującej się na wyposażeniu każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje, których reklamacje mogą być realizowane bezpośrednio przez autoryzowane działy serwisowe producentów i importerów w systemie „door to door”.

2). Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne (reklamacje) w tym z tytułu rękojmi mogą być kierowane na adres: sklep@markowymix.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Adres do reklamacji: MARKOWYMIX ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa

3). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5 . Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Soledo Adrian Walaszczyk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę Soledo Adrian Walaszczyk albo Firma Soledo Adrian Walaszczyk nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@markowymix.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres Soledo, ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

Adrian Walaszczyk SOLEDO

ul. Krakowska 45

42-200 Częstochowa

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamowienia……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Login ……………………………………………………………..

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data…………………………………………………………………………. …….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego – Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy Markowymix.

3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący – Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w inny sposób, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sklep internetowy Markowymix dokona zwrotu płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania Oświadczenia z tymże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy na adres wskazany w Oświadczeniu .

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez kupującego podczas dokonywania zakupu.

VII. KOSZT ZWROTU RZECZY

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

VIII. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupioną rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

X. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, Delegatura w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa, 

tel /fax (34) 324 70 49 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy MARKOWYMIX, prowadzony pod adresem WWW.markowymix.pl (Dalej zwany Witryną) przez SOLEDO Adrian Walaszczyk z siedzibą w Częstochowie pry ul. Kiedrzyńskiej 75/76 (dalej zwanego Sklepem internetowym)
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielanych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

a) Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookiem podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki Cookiem to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu internetowego. Pliki Cookiem wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujący informacji oraz podczas procesu zakupowego np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookiem są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez państwa
z Witryny i służą do przechowywani informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystują stosowane opcje pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Pastwo korzystacie.
b) Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

- nazwisko i imię
- adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontaktu z administratorem na adres email: itsoledo@gmail.com lub na numer telefonu 662 881 621

Ponadto o ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera) podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych  w zakresie produktów oferowanych przez sklep MARKOWYMIX -www.markowymix.pl. Zgoda może być cofnięta  w każdym czasie.
C) Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności:
·        zabezpieczenie serwerów – umowa współpracy z  profesjonalną firmą hostingową IntegraDesign będąca właścicielem www.idhosting.pl – specjalizującej się w usługach hostingowych tj. bezpieczne udostępnianie przestrzeni dyskowej dla serwera dla danych klienta.
·        W sklepie internetowym WWW.markowymix.pl stosujemy wdrożony certyfikat SSL, który pozwala na szyfrowanie połączeń klient-serwer (brak możliwości wycieku danych).
·        Sklep znajdujący się na witrynie www.markowymix.pl oparty jest na sprawdzonym i przetestowanym rozwiązaniu sklepu internetowego zawierającym bezpieczną i funkcjonalną infrastrukturę techniczną -  opracowaną przez doświadczonych projektantów i profesjonalnych informatyków tworzących w dziedzinie e-commerce.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych. W przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Prosimy pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
d) Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem – prosimy o kontakt pod adresem sklep@markowymix.pl
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sportowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem sklep@markowymix.pl

e) Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: itsoledo@gmail.com lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji –
Adrian Walaszczyk: Tel 662 881 621

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna – sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia.
2. Złożenie zamówienia w sklepie www.markowymix.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
3   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będzie  rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedającego – właściciela sklepu internetowego MARKOWYMIX.

 

 

 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.MARKOWYMIX.PL (obowiązujący do 24.12.2014 r.)

 

I. PRODUKTY, CENY

1. Produkty. Sklep internetowy www.markowymix.pl prowadzi sprzedaż produktów dziecięcych – sprawdzonych producentów oraz importerów, których znaki towarowe, marka gwarantują swoim klientom i użytkownikom wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz satysfakcję z użytkowania.
Producenci zobowiązani są by na swoich produktach umieszczać wszystkie niezbędne i wymagane odpowiednimi przepisami stosowane oznaczenia posiadanych certyfikatów, atestów i norm.
Sklep www.markowymix.pl do prezentacji produktów stosuje dane techniczne, opisy, zdjęcia, multimedia itp. pozyskiwane z oficjalnych źródeł pochodzących bezpośrednio od producentów/importerów.
Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Ceny
a) Wszystkie oferowane produkty w sklepie internetowym wyrażone są w wartościach brutto (z VAT) w walucie polskiej (PLN)
b) Prezentowane ceny produktów mogą  być powiększone o koszt dostawy – zależnie od oferty tj. od rodzaju produktu i wybranego rodzaju wysyłki określonego dla danego produktu.

 

II.  ZAMÓWIENIA

1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez serwis www.markowymix.pl .
Zamówienia można składać w jeden z wybranych sposobów:
a)     Po zalogowaniu się w systemie – przez formularz zamówienia i za pośrednictwem „koszyka zakupów",
b)     Bez logowania się w systemie – przez formularz zamówienia,
c)     pisemnie przez email przesłany na adres: sklep@markowymix.pl

2. Prawidłowe zamówienie powinno zawierać określenie:

- nazwa: marki, modelu i kolor zamawianego towaru
- zamówiona ilość
- sposób dostarczenia
- termin dostarczenia
- koszt dostawy
- całkowity koszt zamówienia
- forma płatności
- adres dostawy
- nr telefonu i/lub adres email zamawiającego

3. Realizacja zamówienia.
a) Po złożeniu zamówienia poprzez www.markowymix.pl  system automatycznie odeśle email zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
Dodatkowo pracownik sklepu internetowego może kontaktować się poprzez email lub telefonicznie w sprawach niezbędnych dla ustaleń dalszej realizacji transakcji.

b) Po wysłaniu towaru Klient otrzymuje na adres email i/lub nr telefonu komórkowego – informacje o przesyłce kurierskiej, gdzie za pomocą dostępnych technologii informatycznej danej firmy kurierskiej  może śledzić historię dostawy zamówionego towaru.

c) Zamówienie, które z powodu jakiegokolwiek braku kontaktu z zamawiającym nie będzie mogło być potwierdzone w ciągu 7 dni roboczych zostanie anulowane w systemie.

d) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Istnieje możliwość wystawienia faktury  VAT – na uprzednio zgłoszone życzenie Klienta, który w tym celu obowiązany jest podać dokładne i prawdziwe dane do faktury.

e) Dostawa towaru odbywa się zawsze w wybranym przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

f) Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia. Duża część produktów dostępna jest w magazynie Sprzedającego. Czas realizacji wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych Może występować sytuacja gdy dany produkt na daną chwilę nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego oraz Producenta/Importera. Wówczas indywidualnie a po informacji od Producenta/Importera ustalany jest czas dostawy produktu i realizacji zamówienia z wiedzą i zgodą Klienta.
W ww. sytuacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

III. PŁATNOŚCI

Proponujemy Państwu następujące formy płatności za zamówiony towar:

1.) gotówką – w momencie odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie stacjonarnym w Częstochowie w PARK HANDLOWY WARTA - przy ul. Krakowskiej 45.
Przed przyjazdem – wymagane jest telefoniczne lub emailowe potwierdzenie dostępności produktu w magazynie.
2.) za pobraniem – płatność gotówkowa realizowana jest u kuriera w momencie dostarczenia przesyłki,
3.) przelew bankowy na zasadzie przedpłaty – towar zostanie wysłany w chwili otrzymania przelewu bankowego
Numer konta bankowego: 22 1140 2004 0000 3802 6448 8699 prowadzonym przez: mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA – którego właścicielem jest Adrian Walaszczyk – właściciel SOLEDO Adrian Walaszczyk

 

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW.

1. Proponujemy Państwu następujące sposoby dostarczania towarów:
a)     przesyłka kurierska – za pośrednictwem uznanych firm kurierskich jak: UPS, DPD, GLS - wyboru firmy kurierskiej dokonuje Sprzedający.
b) odbiór osobisty – w sklepie stacjonarnym MARKOWYMIX znajdującym się w Parku Handlowym WARTA w  Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45.
2. Po złożonym zamówieniu wg danych kontaktowych podanych podczas składania zamówienia istnieje możliwość kontaktu z naszej firmy w celu ustalenia lub potwierdzenia danych do dostawy oraz ewentualnych zmian w realizacji zamówienia.
3. Aktualny stan i status realizacji mogą Państwo zawsze sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym.
4. Istnieje możliwość, że na podany przez Państwa adres email wysyłana jest przez firmę kurierską informacje o wysyłce z możliwością jej monitoringu
5. Odbiór produktu przesłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej muszą Państwo pokwitować własnoręcznym podpisem. W momencie pokwitowania przechodzą na Państwo prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
6. Nie realizujemy wysyłek zagranicznych. Towar wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.

 

V. ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
2.Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Klient zdjął opakowanie zabezpieczające towar.
3. Do zwracanego towaru należy dołączyć wszelkie dokumenty produktu, formularz zwrotu oraz dowód zakupu.
5. Koszty transportu towaru podczas zwrotu do Sprzedającego ponosi Kupujący. Sklep internetowy MARKOWYMIX nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
6. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi   w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania towaru na numer konta bankowego wskazanego w formularzu zwrotu.
7. W przypadku wystawionej faktury VAT – czas zwrotu kwoty liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedającego - podpisanej przez Kupującego faktury korygującej. Sprzedający w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania towaru wystawi fakturę korygującą i odeśle listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Kupującego.

 

VI. REKLAMACJE

1.Wszelkie towary dostępne w sklepie internetowym MARKOWYMIX są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: MARKOWYMIX, ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną.
3.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeśli naprawa nie będzie możliwa. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.
4. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny , przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.
5. Zawiadamiamy, że nie prowadzimy serwisu gwarancyjnego dla produktów nie zakupionych w sklepie MARKOWYMIX.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy MARKOWYMIX, prowadzony pod adresem WWW.markowymix.pl (Dalej zwany Witryną) przez SOLEDO Adrian Walaszczyk z siedzibą w Częstochowie pry ul. Kiedrzyńskiej 75/76 (dalej zwanego Sklepem internetowym)
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielanych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

a) Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookiem podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki Cookiem to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu internetowego. Pliki Cookiem wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujący informacji oraz podczas procesu zakupowego np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookiem są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez państwa
z Witryny i służą do przechowywani informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystują stosowane opcje pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Pastwo korzystacie.
b) Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

- nazwisko i imię
- adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontaktu z administratorem na adres email: itsoledo@gmail.com lub na numer telefonu 662 881 621

Ponadto o ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera) podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych  w zakresie produktów oferowanych przez sklep MARKOWYMIX -www.markowymix.pl. Zgoda może być cofnięta  w każdym czasie.
C) Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności:
·        zabezpieczenie serwerów – umowa współpracy z  profesjonalną firmą hostingową IntegraDesign będąca właścicielem www.idhosting.pl – specjalizującej się w usługach hostingowych tj. bezpieczne udostępnianie przestrzeni dyskowej dla serwera dla danych klienta.
·        W sklepie internetowym WWW.markowymix.pl stosujemy wdrożony certyfikat SSL, który pozwala na szyfrowanie połączeń klient-serwer (brak możliwości wycieku danych).
·        Sklep znajdujący się na witrynie www.markowymix.pl oparty jest na sprawdzonym i przetestowanym rozwiązaniu sklepu internetowego zawierającym bezpieczną i funkcjonalną infrastrukturę techniczną -  opracowaną przez doświadczonych projektantów i profesjonalnych informatyków tworzących w dziedzinie e-commerce.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych. W przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Prosimy pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
d) Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem – prosimy o kontakt pod adresem sklep@markowymix.pl
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sportowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem sklep@markowymix.pl

e) Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: itsoledo@gmail.com lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji –
Adrian Walaszczyk: Tel 662 881 621

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna – sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia.
2. Złożenie zamówienia w sklepie www.markowymix.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
3   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będzie  rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedającego – właściciela sklepu internetowego MARKOWYMIX.